syntax error: select * from table_product where tenkhongdau='o-noi-ong-am-1nga-2nga-3nga4-nga' and id=